Cookies helpen ons onze diensten op uw wensen aan te passen. Door het gebruik van onze diensten, stemt u er mee in dat we cookies toepassen. verdere informatie

PrivacyverklaringDank u wel voor uw interesse in onze firma. Het veilig omgaan met uw data is voor het management van de Wicke groep van groot belang. Onze groep bestaat uit de volgende bedrijven:

Wicke GmbH + Co. KG - headquarters Sprockhövel
Wicke GmbH + Co. KG - branch Auenwald
Wicke CZ s.r.o.
Wicke France S.A.S.
Wicke Polska Sp. z.o.o.
Wicke UK Ltd.
Wicke Italia S.R.L.
Wicke BeNeLux B.V.
Wicke Skandinavien ApS
Wicke KFT

Het gebruik van de internetpagina's van de Wicke Group is mogelijk zonder enige vermelding van uw persoonsgegevens; als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij over het algemeen toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de nationale regelgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op de Wicke Group. Door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming wil onze onderneming de bezoekers van onze website informeren over de aard, reikwijdte en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming op de hoogte gebracht van hun rechten.

Als controller heeft de Wicke Group tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om zo groot mogelijke bescherming van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Gegevensoverdracht via internet kan echter in principe beveiligingsgaten hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is het elke betrokkene vrij om persoonsgegevens via alternatieve middelen, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons over te dragen.1. BegrippenDe verklaring inzake gegevensbescherming van de Wicke Group is gebaseerd op de voorwaarden die de Europese wetgever gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, evenals voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te waarborgen, willen we eerst de gebruikte terminologie toelichten.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken we onder andere de volgende termen:

 • a) Persoonsgegevens

  Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.< ...>

Verwerking

Verwerking is een bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of op verzamelingen persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd, zoals verzameling, registratie, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, ophalen, raadplegen, gebruiken, openbaarmaking door middel van transmissie, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, vergelijk of combinatie, beperking, uitwissing of vernietiging.

 • d) Beperking van de verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten te analyseren of te voorspellen met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, l ...

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

 • g) Voor de verwerking verantwoordelijke voor de verwerking

  De voor de verwerking verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie die, alleen of gezamenlijk met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt; wanneer de doeleinden en de middelen voor deze verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor de benoeming ervan worden vastgesteld door het unie- of de lidstaatrecht.

 • h) ...

 • i) Ontvanger

  Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een andere instantie, waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van deze gegevens door deze overheidsinstanties in overeenstemming is met de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming overeenkomstig het doel van de verwerking.

 • j) Derde partij

  Derden zijn een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie dan de betrokkene, de voor de verwerking, de verwerker en personen die, onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker, gemachtigd zijn persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

  Toestemming van de betrokkene is een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waardoor hij of zij, door middel van een verklaring of door een duidelijke bevestigende actie, akkoord gaat met de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot hem of haar.  2. Naam en adres van de verantwoordelijke verwerker  De verantwoordelijke voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

  Wicke GmbH + Co. KG
  Elberfelder Straße 109
  45549 Sprockhövel
  Deutschland
  Telefoon: 0202 25 28 0
  E-mail: info@wicke.com
  Website: https://www.wicke.com  3. Naam en adres van de verantwoordelijke voor gegevens bescherming  de verantwoordelijke voor de gegeves bescherming is:

  Peter Matera
  ACU Ingenieurbüro GbR
  Gennebrecker Str. 39
  42279 Wuppertal
  Deutschland
  Telefoon: +49 162 2 99 33 60
  Email: datenschutz@wicke.com
  Website: http://www.a-c-u.de

  Iedereen mag te allen tijde direct met hem contact opnemen, voor alle vragen en opmerkingen over onze bescherming van data.  4. Cookies  Op de internetpagina's van de Wicke Group worden cookies gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

  Veel internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-id is een unieke id van de cookie. Het bestaat uit een tekenstring waardoor internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van het onderwerp data onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

  Door het gebruik van cookies kan de Wicke Group de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten bieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

  Door middel van een cookie kan de informatie en aanbiedingen op onze website geoptimaliseerd worden met de gebruiker in het achterhoofd. Cookies kunnen ons, zoals eerder vermeld, ons helpen onze website gebruikers te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gemakkelijker te maken voor gebruikers om onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld geen toegangsgegevens in te voeren telkens wanneer de website wordt geopend, omdat deze wordt overgenomen door de website en de cookie dus wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

  De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan dus het plaatsen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene het instellen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.  5. SSL-encriptie  We gebruiken verschillende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen wanneer u een bestelling plaatst of uw persoonlijke gegevens invoert, verzendt of er toegang tot geeft. Alle verzonden gevoelige gegevens worden verzonden via Secure Socket Layer (SSL).

  Na een transactie worden uw transactie gerelateerde gegevens opgeslagen. We slaan geen creditcardgegevens op.  6. Verzamelen van algemene data en informatie  De website van de Wicke Group verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de server logbestanden. Verzameld kunnen worden (1) de gebruikte browsertypen en -versies zijn, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de sub-websites, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetserviceprovider van het toegangssysteem , en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

  Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de Wicke Group geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is vooral nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en de advertentie ervan te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie op lange termijn te waarborgen en (4) wetshandhavingsinstanties de informatie te verschaffen die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de Wicke Group anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen en een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de server logbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonsgegevens die door een betrokkene worden verstrekt.  7. Registreren op onze website  De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke te registreren met vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, wordt bepaald door het desbetreffende invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor zijn eigen doeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke kan om overdracht verzoeken aan een of meer verwerkers (bijvoorbeeld een pakketdienst) die ook persoonsgegevens gebruiken voor een intern doel dat aan de verwerkingsverantwoordelijke kan worden toegerekend.

  Wanneer u zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke registreert worden ook het IP-adres(dat door de internetprovider isp) is toegewezen en door de betrokkene wordt gebruikt— datum en tijdstip van de registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, het mogelijk te maken om gepleegde strafbare feiten te onderzoeken. Voor zover, de opslag van deze date noodzakelijk is voor de verantwoordelijke. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven, of als de overdracht het doel van strafrechtelijke vervolging dient.

  De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige vermelding van persoonsgegevens, is bedoeld om de voor de verwerking verantwoordelijke in staat te stellen de inhoud of diensten van de betrokkene aan te bieden die alleen aan geregistreerde gebruikers mogen worden aangeboden vanwege de aard van de betrokken kwestie. Geregistreerde personen zijn vrij om de tijdens de registratie opgegeven persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig uit het gegevensbestand van de verwerkingsverantwoordelijke te laten verwijderen.

  De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt op elk moment op verzoek aan elke betrokkene informatie over welke persoonsgegevens over de betrokkene worden opgeslagen. Bovendien corrigeert of wist de verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of opgave van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn. Alle medewerkers van de verantwoordelijke zien hiervoor beschikbaar.

  8. Contact mogelijkheid via de website  De website van de Wicke Group bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, via een algemeen e-mail adres bevat. Als een betrokkene contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking via e-mail of via een contactformulier, worden de door de betrokkene verzonden persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verzonden, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet overgedragen aan derden.  9. Routinematig verwijderen en blokkeren van persoonlijke gegevens  De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende die periode die nodig is om het doel van opslag te bereiken, of voor zover dit wordt toegestaan door de Europese wetgever of andere wetgevers in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

  Indien het opslagdoel niet van toepassing is, of indien een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.  10. Rechten van de betrokken persoon  You can download the sample of data protection self-disclosure according to DSGVO at the following link: Privacy self-disclosure according to GDPR

  • a) Right of confirmation

   Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller the confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being processed. If a data subject wishes to avail himself of this right of confirmation, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.

  • b) Right of access

   Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller free information about his or her personal data stored at any time and a copy of this information. Furthermore, the European directives and regulations grant the data subject access to the following information:

   • the purposes of the processing;
   • the categories of personal data concerned;
   • the recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed, in particular recipients in third countries or international organisations;
   • where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period;
   • the existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data, or restriction of processing of personal data concerning the data subject, or to object to such processing;
   • the existence of the right to lodge a complaint with a supervisory authority;
   • where the personal data are not collected from the data subject, any available information as to their source;
   • the existence of automated decision-making, including profiling, referred to in Article 22(1) and (4) of the GDPR and, at least in those cases, meaningful information about the logic involved, as well as the significance and envisaged consequences of such processing for the data subject.

   Furthermore, the data subject shall have a right to obtain information as to whether personal data are transferred to a third country or to an international organisation. Where this is the case, the data subject shall have the right to be informed of the appropriate safeguards relating to the transfer.

   If a data subject wishes to avail himself of this right of access, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.

  • c) Right to rectification

   Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning him or her. Taking into account the purposes of the processing, the data subject shall have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.

   If a data subject wishes to exercise this right to rectification, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.

  • d) Right to erasure (Right to be forgotten)

   Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her without undue delay, and the controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay where one of the following grounds applies, as long as the processing is not necessary:

   • The personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed.
   • The data subject withdraws consent to which the processing is based according to point (a) of Article 6(1) of the GDPR, or point (a) of Article 9(2) of the GDPR, and where there is no other legal ground for the processing.
   • The data subject objects to the processing pursuant to Article 21(1) of the GDPR and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(2) of the GDPR.
   • The personal data have been unlawfully processed.
   • The personal data must be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law to which the controller is subject.
   • The personal data have been collected in relation to the offer of information society services referred to in Article 8(1) of the GDPR.

   If one of the aforementioned reasons applies, and a data subject wishes to request the erasure of personal data stored by the Wicke Group, he or she may, at any time, contact any employee of the controller. An employee of Wicke Group shall promptly ensure that the erasure request is complied with immediately.

   Where the controller has made personal data public and is obliged pursuant to Article 17(1) to erase the personal data, the controller, taking account of available technology and the cost of implementation, shall take reasonable steps, including technical measures, to inform other controllers processing the personal data that the data subject has requested erasure by such controllers of any links to, or copy or replication of, those personal data, as far as processing is not required. An employees of the Wicke Group will arrange the necessary measures in individual cases.

  • e) Right of restriction of processing

   Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller restriction of processing where one of the following applies:

   • The accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data.
   • The processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests instead the restriction of their use instead.
   • The controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defence of legal claims.
   • The data subject has objected to processing pursuant to Article 21(1) of the GDPR pending the verification whether the legitimate grounds of the controller override those of the data subject.

   If one of the aforementioned conditions is met, and a data subject wishes to request the restriction of the processing of personal data stored by the Wicke Group, he or she may at any time contact any employee of the controller. The employee of the Wicke Group will arrange the restriction of the processing.

  • f) Right to data portability

   Each data subject shall have the right granted by the European legislator, to receive the personal data concerning him or her, which was provided to a controller, in a structured, commonly used and machine-readable format. He or she shall have the right to transmit those data to another controller without hindrance from the controller to which the personal data have been provided, as long as the processing is based on consent pursuant to point (a) of Article 6(1) of the GDPR or point (a) of Article 9(2) of the GDPR, or on a contract pursuant to point (b) of Article 6(1) of the GDPR, and the processing is carried out by automated means, as long as the processing is not necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller.

   Furthermore, in exercising his or her right to data portability pursuant to Article 20(1) of the GDPR, the data subject shall have the right to have personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible and when doing so does not adversely affect the rights and freedoms of others.

   In order to assert the right to data portability, the data subject may at any time contact any employee of the Wicke Group.

  • g) Right to object

   Each data subject shall have the right granted by the European legislator to object, on grounds relating to his or her particular situation, at any time, to processing of personal data concerning him or her, which is based on point (e) or (f) of Article 6(1) of the GDPR. This also applies to profiling based on these provisions.

   The Wicke Group shall no longer process the personal data in the event of the objection, unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override the interests, rights and freedoms of the data subject, or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

   If the Wicke Group processes personal data for direct marketing purposes, the data subject shall have the right to object at any time to processing of personal data concerning him or her for such marketing. This applies to profiling to the extent that it is related to such direct marketing. If the data subject objects to the Wicke Group to the processing for direct marketing purposes, the Wicke Group will no longer process the personal data for these purposes.

   In addition, the data subject has the right, on grounds relating to his or her particular situation, to object to processing of personal data concerning him or her by the Wicke Group for scientific or historical research purposes, or for statistical purposes pursuant to Article 89(1) of the GDPR, unless the processing is necessary for the performance of a task carried out for reasons of public interest.

   In order to exercise the right to object, the data subject may contact any employee of the Wicke Group. In addition, the data subject is free in the context of the use of information society services, and notwithstanding Directive 2002/58/EC, to use his or her right to object by automated means using technical specifications.

  • h) Automated individual decision-making, including profiling

   Each data subject shall have the right granted by the European legislator not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning him or her, or similarly significantly affects him or her, as long as the decision (1) is not is necessary for entering into, or the performance of, a contract between the data subject and a data controller, or (2) is not authorised by Union or Member State law to which the controller is subject and which also lays down suitable measures to safeguard the data subject's rights and freedoms and legitimate interests, or (3) is not based on the data subject's explicit consent.

   If the decision (1) is necessary for entering into, or the performance of, a contract between the data subject and a data controller, or (2) it is based on the data subject's explicit consent, the Wicke Group shall implement suitable measures to safeguard the data subject's rights and freedoms and legitimate interests, at least the right to obtain human intervention on the part of the controller, to express his or her point of view and contest the decision.

   If the data subject wishes to exercise the rights concerning automated individual decision-making, he or she may, at any time, contact any employee of the Wicke Group.

  • i) Right to withdraw data protection consent

   Each data subject shall have the right granted by the European legislator to withdraw his or her consent to processing of his or her personal data at any time.

   If the data subject wishes to exercise the right to withdraw the consent, he or she may, at any time, contact any employee of the Wicke Group.  11. Gegevensbescherming voor aanvragen en de aanvraagprocedures  The data controller shall collect and process the personal data of applicants for the purpose of the processing of the application procedure. The processing may also be carried out electronically. This is the case, in particular, if an applicant submits corresponding application documents by e-mail or by means of a web form on the website to the controller. If the data controller concludes an employment contract with an applicant, the submitted data will be stored for the purpose of processing the employment relationship in compliance with legal requirements. If no employment contract is concluded with the applicant by the controller, the application documents shall be automatically erased two months after notification of the refusal decision, provided that no other legitimate interests of the controller are opposed to the erasure. Other legitimate interest in this relation is, e.g. a burden of proof in a procedure under the General Equal Treatment Act (AGG).  12. Bepalingen inzake gegevensbescherming betreffende de toepassing en het gebruik van het systeembeheer van BITE GmbH  De verwerkingsverantwoordelijke heeft het systeem voor het beheer van sollicitanten van BITE GmbH op deze website geïntegreerd met het oog op de verwerking van de aanvraagprocedure.

  De werkmaatschappij van de beheerder is BITE GmbH, Resi-Weglein-Gasse 9, 89077 Ulm, Duitsland.

  De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van BITE kunnen worden opgevraagd onder https://www.b-ite.de/legal-notice.html.  13. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Facebook  On this website, the controller has integrated components of the enterprise Facebook. Facebook is a social network.

  A social network is a place for social meetings on the Internet, an online community, which usually allows users to communicate with each other and interact in a virtual space. A social network may serve as a platform for the exchange of opinions and experiences, or enable the Internet community to provide personal or business-related information. Facebook allows social network users to include the creation of private profiles, upload photos, and network through friend requests.

  The operating company of Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States. If a person lives outside of the United States or Canada, the controller is the Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

  With each call-up to one of the individual pages of this Internet website, which is operated by the controller and into which a Facebook component (Facebook plug-ins) was integrated, the web browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to download display of the corresponding Facebook component from Facebook through the Facebook component. An overview of all the Facebook Plug-ins may be accessed under https://developers.facebook.com/docs/plugins/. During the course of this technical procedure, Facebook is made aware of what specific sub-site of our website was visited by the data subject.

  If the data subject is logged in at the same time on Facebook, Facebook detects with every call-up to our website by the data subject—and for the entire duration of their stay on our Internet site—which specific sub-site of our Internet page was visited by the data subject. This information is collected through the Facebook component and associated with the respective Facebook account of the data subject. If the data subject clicks on one of the Facebook buttons integrated into our website, e.g. the "Like" button, or if the data subject submits a comment, then Facebook matches this information with the personal Facebook user account of the data subject and stores the personal data.

  Facebook always receives, through the Facebook component, information about a visit to our website by the data subject, whenever the data subject is logged in at the same time on Facebook during the time of the call-up to our website. This occurs regardless of whether the data subject clicks on the Facebook component or not. If such a transmission of information to Facebook is not desirable for the data subject, then he or she may prevent this by logging off from their Facebook account before a call-up to our website is made.

  The data protection guideline published by Facebook, which is available at https://facebook.com/about/privacy/, provides information about the collection, processing and use of personal data by Facebook. In addition, it is explained there what setting options Facebook offers to protect the privacy of the data subject. In addition, different configuration options are made available to allow the elimination of data transmission to Facebook. These applications may be used by the data subject to eliminate a data transmission to Facebook.  14. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google AdSense  Op deze website heeft de controller Google AdSense geïntegreerd. Google AdSense is een online service die het mogelijk maakt de plaatsing van reclame op sites van derden. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat advertenties selecteert die worden weergegeven op sites van derden die overeenkomen met de inhoud van de desbetreffende site van derden. Google AdSense maakt een op interesses gebaseerde targeting van de internetgebruiker mogelijk, die wordt geïmplementeerd door middel van het genereren van individuele gebruikersprofielen.

  De werkmaatschappij van Google's AdSense component is Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

  Het doel van Google's AdSense component is de integratie van advertenties op onze website. Google AdSense plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies wordt hierboven uitgelegd. Met de instelling van de cookie is Alphabet Inc. in staat om het gebruik van onze website te analyseren. Bij elke oproep tot een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarin een Google AdSense-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens indienen via de Google AdSense-component met het oog op online reclame en de afwikkeling van commissies aan Alphabet Inc. In de loop van deze technische procedure verwerft de onderneming Alphabet Inc. kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, dat Alphabet Inc. onder meer bedient om de oorsprong van bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens commissieschikkingen te creëren.

  De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en dus het plaatsen van cookies, permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou alphabet Inc. ook beletten een cookie in te stellen op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen cookies die al door Alphabet Inc. worden gebruikt, op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma's.

  Daarnaast maakt Google AdSense ook gebruik van zogenaamde tracking pixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in webpagina's om een logbestandsopname en een analyse van het logboekbestand mogelijk te maken waarmee een statistische analyse kan worden uitgevoerd. Op basis van de ingesloten trackingpixels kan Alphabet Inc. bepalen of en wanneer een website is geopend door een betrokkene en op welke links door de betrokkene is geklikt. Tracking pixels dienen onder andere om de stroom van bezoekers op een website te analyseren.

  Via Google AdSense worden persoonlijke gegevens en informatie, die ook het IP-adres bevat, en gegevens die nodig zijn voor het verzamelen en beheren van de weergegeven advertenties, verzonden naar Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. Alphabet Inc. kan de verzamelde persoonsgegevens via deze technische procedure aan derden bekendmaken.

  Google AdSense wordt verder uitgelegd onder de volgende link https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.  15. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met de anonymisatiefunctie)  On this website, the controller has integrated the component of Google Analytics (with the anonymizer function). Google Analytics is a web analytics service. Web analytics is the collection, gathering, and analysis of data about the behavior of visitors to websites. A web analysis service collects, inter alia, data about the website from which a person has come (the so-called referrer), which sub-pages were visited, or how often and for what duration a sub-page was viewed. Web analytics are mainly used for the optimization of a website and in order to carry out a cost-benefit analysis of Internet advertising.

  The operator of the Google Analytics component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

  For the web analytics through Google Analytics the controller uses the application "_gat. _anonymizeIp". By means of this application the IP address of the Internet connection of the data subject is abridged by Google and anonymised when accessing our websites from a Member State of the European Union or another Contracting State to the Agreement on the European Economic Area.

  The purpose of the Google Analytics component is to analyze the traffic on our website. Google uses the collected data and information, inter alia, to evaluate the use of our website and to provide online reports, which show the activities on our websites, and to provide other services concerning the use of our Internet site for us.

  Google Analytics places a cookie on the information technology system of the data subject. The definition of cookies is explained above. With the setting of the cookie, Google is enabled to analyze the use of our website. With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and into which a Google Analytics component was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject will automatically submit data through the Google Analytics component for the purpose of online advertising and the settlement of commissions to Google. During the course of this technical procedure, the enterprise Google gains knowledge of personal information, such as the IP address of the data subject, which serves Google, inter alia, to understand the origin of visitors and clicks, and subsequently create commission settlements.

  The cookie is used to store personal information, such as the access time, the location from which the access was made, and the frequency of visits of our website by the data subject. With each visit to our Internet site, such personal data, including the IP address of the Internet access used by the data subject, will be transmitted to Google in the United States of America. These personal data are stored by Google in the United States of America. Google may pass these personal data collected through the technical procedure to third parties.

  The data subject may, as stated above, prevent the setting of cookies through our website at any time by means of a corresponding adjustment of the web browser used and thus permanently deny the setting of cookies. Such an adjustment to the Internet browser used would also prevent Google Analytics from setting a cookie on the information technology system of the data subject. In addition, cookies already in use by Google Analytics may be deleted at any time via a web browser or other software programs.

  In addition, the data subject has the possibility of objecting to a collection of data that are generated by Google Analytics, which is related to the use of this website, as well as the processing of this data by Google and the chance to preclude any such. For this purpose, the data subject must download a browser add-on under the link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout and install it. This browser add-on tells Google Analytics through a JavaScript, that any data and information about the visits of Internet pages may not be transmitted to Google Analytics. The installation of the browser add-ons is considered an objection by Google. If the information technology system of the data subject is later deleted, formatted, or newly installed, then the data subject must reinstall the browser add-ons to disable Google Analytics. If the browser add-on was uninstalled by the data subject or any other person who is attributable to their sphere of competence, or is disabled, it is possible to execute the reinstallation or reactivation of the browser add-ons.

  Further information and the applicable data protection provisions of Google may be retrieved under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ and under http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics is further explained under the following Link https://www.google.com/analytics/.  16. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google Remarketing  On this website, the controller has integrated Google Remarketing services. Google Remarketing is a feature of Google AdWords, which allows an enterprise to display advertising to Internet users who have previously resided on the enterprise's Internet site. The integration of Google Remarketing therefore allows an enterprise to create user-based advertising and thus shows relevant advertisements to interested Internet users.

  The operating company of the Google Remarketing services is the Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

  The purpose of Google Remarketing is the insertion of interest-relevant advertising. Google Remarketing allows us to display ads on the Google network or on other websites, which are based on individual needs and matched to the interests of Internet users.

  Google Remarketing sets a cookie on the information technology system of the data subject. The definition of cookies is explained above. With the setting of the cookie, Google enables a recognition of the visitor of our website if he calls up consecutive web pages, which are also a member of the Google advertising network. With each call-up to an Internet site on which the service has been integrated by Google Remarketing, the web browser of the data subject identifies automatically with Google. During the course of this technical procedure, Google receives personal information, such as the IP address or the surfing behaviour of the user, which Google uses, inter alia, for the insertion of interest relevant advertising.

  The cookie is used to store personal information, e.g. the Internet pages visited by the data subject. Each time we visit our Internet pages, personal data, including the IP address of the Internet access used by the data subject, is transmitted to Google in the United States of America. These personal data are stored by Google in the United States of America. Google may pass these personal data collected through the technical procedure to third parties.

  The data subject may, as stated above, prevent the setting of cookies through our website at any time by means of a corresponding adjustment of the web browser used and thus permanently deny the setting of cookies. Such an adjustment to the Internet browser used would also prevent Google from setting a cookie on the information technology system of the data subject. In addition, cookies already in use by Google may be deleted at any time via a web browser or other software programs.

  In addition, the data subject has the possibility of objecting to the interest-based advertising by Google. For this purpose, the data subject must call up the link to www.google.de/settings/ads and make the desired settings on each Internet browser used by the data subject.

  Further information and the actual data protection provisions of Google may be retrieved under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.  17. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google+  On this website, the controller has integrated the Google+ button as a component. Google+ is a so-called social network. A social network is a social meeting place on the Internet, an online community, which usually allows users to communicate with each other and interact in a virtual space. A social network may serve as a platform for the exchange of opinions and experiences, or enable the Internet community to provide personal or business-related information. Google+ allows users of the social network to include the creation of private profiles, upload photos and network through friend requests.

  The operating company of Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

  With each call-up to one of the individual pages of this website, which is operated by the controller and on which a Google+ button has been integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject automatically downloads a display of the corresponding Google+ button of Google through the respective Google+ button component. During the course of this technical procedure, Google is made aware of what specific sub-page of our website was visited by the data subject. More detailed information about Google+ is available under https://developers.google.com/+/.

  If the data subject is logged in at the same time to Google+, Google recognizes with each call-up to our website by the data subject and for the entire duration of his or her stay on our Internet site, which specific sub-pages of our Internet page were visited by the data subject. This information is collected through the Google+ button and Google matches this with the respective Google+ account associated with the data subject.

  If the data subject clicks on the Google+ button integrated on our website and thus gives a Google+ 1 recommendation, then Google assigns this information to the personal Google+ user account of the data subject and stores the personal data. Google stores the Google+ 1 recommendation of the data subject, making it publicly available in accordance with the terms and conditions accepted by the data subject in this regard. Subsequently, a Google+ 1 recommendation given by the data subject on this website together with other personal data, such as the Google+ account name used by the data subject and the stored photo, is stored and processed on other Google services, such as search-engine results of the Google search engine, the Google account of the data subject or in other places, e.g. on Internet pages, or in relation to advertisements. Google is also able to link the visit to this website with other personal data stored on Google. Google further records this personal information with the purpose of improving or optimizing the various Google services.

  Through the Google+ button, Google receives information that the data subject visited our website, if the data subject at the time of the call-up to our website is logged in to Google+. This occurs regardless of whether the data subject clicks or doesn’t click on the Google+ button.

  If the data subject does not wish to transmit personal data to Google, he or she may prevent such transmission by logging out of his Google+ account before calling up our website.

  Further information and the data protection provisions of Google may be retrieved under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. More references from Google about the Google+ 1 button may be obtained under https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.  18. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google-AdWords  On this website, the controller has integrated Google AdWords. Google AdWords is a service for Internet advertising that allows the advertiser to place ads in Google search engine results and the Google advertising network. Google AdWords allows an advertiser to pre-define specific keywords with the help of which an ad on Google's search results only then displayed, when the user utilizes the search engine to retrieve a keyword-relevant search result. In the Google Advertising Network, the ads are distributed on relevant web pages using an automatic algorithm, taking into account the previously defined keywords.

  The operating company of Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

  The purpose of Google AdWords is the promotion of our website by the inclusion of relevant advertising on the websites of third parties and in the search engine results of the search engine Google and an insertion of third-party advertising on our website.

  If a data subject reaches our website via a Google ad, a conversion cookie is filed on the information technology system of the data subject through Google. The definition of cookies is explained above. A conversion cookie loses its validity after 30 days and is not used to identify the data subject. If the cookie has not expired, the conversion cookie is used to check whether certain sub-pages, e.g, the shopping cart from an online shop system, were called up on our website. Through the conversion cookie, both Google and the controller can understand whether a person who reached an AdWords ad on our website generated sales, that is, executed or canceled a sale of goods.

  The data and information collected through the use of the conversion cookie is used by Google to create visit statistics for our website. These visit statistics are used in order to determine the total number of users who have been served through AdWords ads to ascertain the success or failure of each AdWords ad and to optimize our AdWords ads in the future. Neither our company nor other Google AdWords advertisers receive information from Google that could identify the data subject.

  The conversion cookie stores personal information, e.g. the Internet pages visited by the data subject. Each time we visit our Internet pages, personal data, including the IP address of the Internet access used by the data subject, is transmitted to Google in the United States of America. These personal data are stored by Google in the United States of America. Google may pass these personal data collected through the technical procedure to third parties.

  The data subject may, at any time, prevent the setting of cookies by our website, as stated above, by means of a corresponding setting of the Internet browser used and thus permanently deny the setting of cookies. Such a setting of the Internet browser used would also prevent Google from placing a conversion cookie on the information technology system of the data subject. In addition, a cookie set by Google AdWords may be deleted at any time via the Internet browser or other software programs.

  The data subject has a possibility of objecting to the interest based advertisement of Google. Therefore, the data subject must access from each of the browsers in use the link www.google.de/settings/ads and set the desired settings.

  Further information and the applicable data protection provisions of Google may be retrieved under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.  19. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van LinkedIn  The controller has integrated components of the LinkedIn Corporation on this website. LinkedIn is a web-based social network that enables users with existing business contacts to connect and to make new business contacts. Over 400 million registered people in more than 200 countries use LinkedIn. Thus, LinkedIn is currently the largest platform for business contacts and one of the most visited websites in the world.

  The operating company of LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, UNITED STATES. For privacy matters outside of the UNITED STATES LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, is responsible.

  With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which a LinkedIn component (LinkedIn plug-in) was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to the download of a display of the corresponding LinkedIn component of LinkedIn. Further information about the LinkedIn plug-in may be accessed under https://developer.linkedin.com/plugins. During the course of this technical procedure, LinkedIn gains knowledge of what specific sub-page of our website was visited by the data subject.

  If the data subject is logged in at the same time on LinkedIn, LinkedIn detects with every call-up to our website by the data subject—and for the entire duration of their stay on our Internet site—which specific sub-page of our Internet page was visited by the data subject. This information is collected through the LinkedIn component and associated with the respective LinkedIn account of the data subject. If the data subject clicks on one of the LinkedIn buttons integrated on our website, then LinkedIn assigns this information to the personal LinkedIn user account of the data subject and stores the personal data.

  LinkedIn receives information via the LinkedIn component that the data subject has visited our website, provided that the data subject is logged in at LinkedIn at the time of the call-up to our website. This occurs regardless of whether the person clicks on the LinkedIn button or not. If such a transmission of information to LinkedIn is not desirable for the data subject, then he or she may prevent this by logging off from their LinkedIn account before a call-up to our website is made.

  LinkedIn provides under https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls the possibility to unsubscribe from e-mail messages, SMS messages and targeted ads, as well as the ability to manage ad settings. LinkedIn also uses affiliates such as Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua, and Lotame. The setting of such cookies may be denied under https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. The applicable privacy policy for LinkedIn is available under https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. The LinkedIn Cookie Policy is available under https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.  20. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Twitter  On this website, the controller has integrated components of Twitter. Twitter is a multilingual, publicly-accessible microblogging service on which users may publish and spread so-called ‘tweets,’ e.g. short messages, which are limited to 280 characters. These short messages are available for everyone, including those who are not logged on to Twitter. The tweets are also displayed to so-called followers of the respective user. Followers are other Twitter users who follow a user's tweets. Furthermore, Twitter allows you to address a wide audience via hashtags, links or retweets.

  The operating company of Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

  With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which a Twitter component (Twitter button) was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to download a display of the corresponding Twitter component of Twitter. Further information about the Twitter buttons is available under https://about.twitter.com/de/resources/buttons. During the course of this technical procedure, Twitter gains knowledge of what specific sub-page of our website was visited by the data subject. The purpose of the integration of the Twitter component is a retransmission of the contents of this website to allow our users to introduce this web page to the digital world and increase our visitor numbers.

  If the data subject is logged in at the same time on Twitter, Twitter detects with every call-up to our website by the data subject and for the entire duration of their stay on our Internet site which specific sub-page of our Internet page was visited by the data subject. This information is collected through the Twitter component and associated with the respective Twitter account of the data subject. If the data subject clicks on one of the Twitter buttons integrated on our website, then Twitter assigns this information to the personal Twitter user account of the data subject and stores the personal data.

  Twitter receives information via the Twitter component that the data subject has visited our website, provided that the data subject is logged in on Twitter at the time of the call-up to our website. This occurs regardless of whether the person clicks on the Twitter component or not. If such a transmission of information to Twitter is not desirable for the data subject, then he or she may prevent this by logging off from their Twitter account before a call-up to our website is made.

  The applicable data protection provisions of Twitter may be accessed under https://twitter.com/privacy?lang=en.  21. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Xing  On this website, the controller has integrated components of XING. XING is an Internet-based social network that enables users to connect with existing business contacts and to create new business contacts. The individual users can create a personal profile of themselves at XING. Companies may, e.g. create company profiles or publish jobs on XING.

  The operating company of XING is XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germany.

  With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which a XING component (XING plug-in) was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to download a display of the corresponding XING component of XING. Further information about the XING plug-in the may be accessed under https://dev.xing.com/plugins. During the course of this technical procedure, XING gains knowledge of what specific sub-page of our website was visited by the data subject.

  If the data subject is logged in at the same time on XING, XING detects with every call-up to our website by the data subject—and for the entire duration of their stay on our Internet site—which specific sub-page of our Internet page was visited by the data subject. This information is collected through the XING component and associated with the respective XING account of the data subject. If the data subject clicks on the XING button integrated on our Internet site, e.g. the "Share"-button, then XING assigns this information to the personal XING user account of the data subject and stores the personal data.

  XING receives information via the XING component that the data subject has visited our website, provided that the data subject is logged in at XING at the time of the call to our website. This occurs regardless of whether the person clicks on the XING component or not. If such a transmission of information to XING is not desirable for the data subject, then he or she can prevent this by logging off from their XING account before a call-up to our website is made.

  The data protection provisions published by XING, which is available under https://www.xing.com/privacy, provide information on the collection, processing and use of personal data by XING. In addition, XING has published privacy notices for the XING share button under https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.  22. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van YouTube  On this website, the controller has integrated components of YouTube. YouTube is an Internet video portal that enables video publishers to set video clips and other users free of charge, which also provides free viewing, review and commenting on them. YouTube allows you to publish all kinds of videos, so you can access both full movies and TV broadcasts, as well as music videos, trailers, and videos made by users via the Internet portal.

  The operating company of YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. The YouTube, LLC is a subsidiary of Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

  With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which a YouTube component (YouTube video) was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to download a display of the corresponding YouTube component. Further information about YouTube may be obtained under https://www.youtube.com/yt/about/en/. During the course of this technical procedure, YouTube and Google gain knowledge of what specific sub-page of our website was visited by the data subject.

  If the data subject is logged in on YouTube, YouTube recognizes with each call-up to a sub-page that contains a YouTube video, which specific sub-page of our Internet site was visited by the data subject. This information is collected by YouTube and Google and assigned to the respective YouTube account of the data subject.

  YouTube and Google will receive information through the YouTube component that the data subject has visited our website, if the data subject at the time of the call to our website is logged in on YouTube; this occurs regardless of whether the person clicks on a YouTube video or not. If such a transmission of this information to YouTube and Google is not desirable for the data subject, the delivery may be prevented if the data subject logs off from their own YouTube account before a call-up to our website is made.

  YouTube's data protection provisions, available at https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, provide information about the collection, processing and use of personal data by YouTube and Google.  23. Betalingsmethode: bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik van PayPal als betalingsverwerker  On this website, the controller has integrated components of PayPal. PayPal is an online payment service provider. Payments are processed via so-called PayPal accounts, which represent virtual private or business accounts. PayPal is also able to process virtual payments through credit cards when a user does not have a PayPal account. A PayPal account is managed via an e-mail address, which is why there are no classic account numbers. PayPal makes it possible to trigger online payments to third parties or to receive payments. PayPal also accepts trustee functions and offers buyer protection services.

  The European operating company of PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

  If the data subject chooses "PayPal" as the payment option in the online shop during the ordering process, we automatically transmit the data of the data subject to PayPal. By selecting this payment option, the data subject agrees to the transfer of personal data required for payment processing.

  The personal data transmitted to PayPal is usually first name, last name, address, email address, IP address, telephone number, mobile phone number, or other data necessary for payment processing. The processing of the purchase contract also requires such personal data, which are in connection with the respective order.

  The transmission of the data is aimed at payment processing and fraud prevention. The controller will transfer personal data to PayPal, in particular, if a legitimate interest in the transmission is given. The personal data exchanged between PayPal and the controller for the processing of the data will be transmitted by PayPal to economic credit agencies. This transmission is intended for identity and creditworthiness checks.

  PayPal will, if necessary, pass on personal data to affiliates and service providers or subcontractors to the extent that this is necessary to fulfill contractual obligations or for data to be processed in the order.

  The data subject has the possibility to revoke consent for the handling of personal data at any time from PayPal. A revocation shall not have any effect on personal data which must be processed, used or transmitted in accordance with (contractual) payment processing.

  The applicable data protection provisions of PayPal may be retrieved under https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.  24. Rechtsgrondslag voor de verwerking  Art. 6(1) lit. a GDPR serves as the legal basis for processing operations for which we obtain consent for a specific processing purpose. If the processing of personal data is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party, as is the case, for example, when processing operations are necessary for the supply of goods or to provide any other service, the processing is based on Article 6(1) lit. b GDPR. The same applies to such processing operations which are necessary for carrying out pre-contractual measures, for example in the case of inquiries concerning our products or services. Is our company subject to a legal obligation by which processing of personal data is required, such as for the fulfillment of tax obligations, the processing is based on Art. 6(1) lit. c GDPR. In rare cases, the processing of personal data may be necessary to protect the vital interests of the data subject or of another natural person. This would be the case, for example, if a visitor were injured in our company and his name, age, health insurance data or other vital information would have to be passed on to a doctor, hospital or other third party. Then the processing would be based on Art. 6(1) lit. d GDPR. Finally, processing operations could be based on Article 6(1) lit. f GDPR. This legal basis is used for processing operations which are not covered by any of the abovementioned legal grounds, if processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by our company or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data. Such processing operations are particularly permissible because they have been specifically mentioned by the European legislator. He considered that a legitimate interest could be assumed if the data subject is a client of the controller (Recital 47 Sentence 2 GDPR).  25. De rechtmatige belangen die door de voor de verwerking verantwoordelijke of door een derde worden nagestreefd  Where the processing of personal data is based on Article 6(1) lit. f GDPR our legitimate interest is to carry out our business in favor of the well-being of all our employees and the shareholders.  26. Periode waarin de persoonlijke gegevens opgeslagen worden  The criteria used to determine the period of storage of personal data is the respective statutory retention period. After expiration of that period, the corresponding data is routinely deleted, as long as it is no longer necessary for the fulfillment of the contract or the initiation of a contract.  27. Provision of personal data as statutory or contractual requirement; Requirement necessary to enter into a contract; Obligation of the data subject to provide the personal data; possible consequences of failure to provide such data  Wij delen u hierbij mee dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bv. belastingregelgeving) of kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijvoorbeeld informatie over de contractuele partner). Soms kan het nodig zijn om een overeenkomst te sluiten waarin de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een overeenkomst met hem of haar afsluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat de overeenkomst met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een werknemer. De werknemer verduidelijkt aan de betrokkene of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of verplicht is of noodzakelijk is voor de sluiting van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en de gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.  28. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming  Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering. • This Privacy Policy has been generated by the Privacy Policy Generator of the German Association for Data Protection that was developed in cooperation with Privacy Lawyers from WILDE BEUGER SOLMECKE, Cologne and editet by the data controller.

  Revision of the Privacy Policy: 29.05.2018