Cookies nám pomáhají při zlepšování našich služeb.Užíváním našich služeb dáváte souhlas k tomu, že používáme cookies. Další informace

ochrana osobních prohlášeníVelmi nás teší Váš zájem o naši spolecnost. Ochrana dat má pro vedení skupiny Wicke, která se skládá z následujících podniku, tu nejvyšší prioritu: Wicke GmbH + Co. KG - hlavní závod v Sprockhövelu, Wicke GmbH + Co. KG - pobocka v Auenwaldu, Wicke CZ s.r.o.

1. DefiniceProhlášení o ochraně osobních údajů v koncernu Wicke je používáno na základě Evropské legislativy a přijetí Obecných podmínek o ochraně dat.

2. Jméno a adresa kontroloraKontrolor za účelem regulace Všeobecné regulace ochrany osobních údajů(GDPR)další ochrana  údajů platná v Evropské unii dle platných zákonů o ochraně osobních údajů.

3. Jméno a adresa kontrolora ochrany osobních  údajůKancelář úředníka ochrany osobních údajů je:
Peter Matera
ACU Ingenierbüro GbR
Gennebrecker Str.39
42279 Wupp...


4. CookiesInternetové stránky firemní skupiny Wicke.Soubory cookies jsou textové soubory,které jsou skladovány v počitačovém systému přes internetový prohlížeč.

5. SSL-odklíčováníJe pužita variace bezpečnostních prostředků ochránit Vaše osobní informace,když vystavíte objednávku nebo vstoupíte,přenášíte nebo vstoupíte do Vašeho...

6. Shromažďování obecných dat a informacíWebová stránka koncernu Wicke shromažďuje obecná data a informace,když příslušná osoba nebo automatický systém vyvolá webovou stránku.To....

7. Registrace na našich internetových stránkáchPříslušná osoba má možnost se zaregistrovat na webových stránkách pod svými iniciálami.

8. možnost kontaktu na internetových stránkáchWebové stránky koncernu Wicke obsahují informace,které umožňují rychlý a přímý elektronický kontakt s....

9. Rutina maže a blokuje osobní dataZodpovědná osoba zpracovává a ukládá osobní data pouze pro nutnou dobu za účelem zaskladnění

10. Práva příslušné osobyMůžete stáhnout vzor o ochraně dat dle DSGVO pod následujícím linkem:

11. Ochrana dat při aplikacích a procesů žádostíKontrola dat shromažďuje a zpracovává příslušné údaje za účelem poptávkové procedury

12. Podmínky o ochraně osobních údajů a použití  managment systému BITE GmbHZodpovědná osoba za zpracování poptávkového systému BITE GmbH  na těchto webových stránkách za účelem poptávkového procesu

13. Dohoda o ochraně osobních údajů ohledně použití FacebookuZodpovědná osoba za webové stránky integruje prvky podnikání na Facebooku.
Facebook je sociální síť.Sociální síť je p....


14. Dohody o ochraně dat k provedení a použití Google AdSenseNa těchto stránkách,kontrolor  zařadil Google AdSense.Google AdSense je online služba,která povoluje umístění reklamy...

15. Dohody o ochraně dat k provedení a použití Google Analytics( s funkcí anonymity)Na těchto stránkách ,kontrolor zařadil Google Analytics(s anonymizační funkcí)Google Analytics je web analytic......16. Dohoda o ochraně dat o aplikaci a používání Google RemarketingNa těchto webových stránkách kontrolor  zaitegroval službu Google Remarketing

17. Dohoda o ochraně dat  provize o aplikaci  a užívaní Google +Na těchto webových stránkách kontrolor zaintegroval jako komponent Google tlačítko. Google +je tzv.sociílní síť,sociální síť je...

18. Provize za ochranu osobních údajů o aplikaci a použití AdWordsNa těchto webových stránkách kontrolor zainegroval Google AdWords.Google AdWord je služba pro inernetovou reklamu,která povoluje reklamu k p...

19. Provize na ochranu osobních údajů o aplikaci a použití LinkedlnKontrolor zaintegroval prvky Linkedln korporace na těchto webových stránkách

20. Provize za ochranu osobních údajů o aplikaci a použití TwitterNa těchto webových stránkách kontrolor zainegroval prvky Twitteru.

21. Provize za ochranu osobních  údajů o použití aplikaci a použití XingNa těchto webových stránkách kontrolor zaintegroval prvky XING.

22. Provize za ochranu o aplikaci a použití YouTube.Na těchto webových stránkách kontrolor zaintegroval prvky YouTube .YouTube je internetový videoportál,který umožňuje nastavit video.

23. Platební metoda:provize za ochranu dat  o používání PayPal jako způsobu platbyNa těchto webových stránkách kontrolor  zaintegroval prvky PayPal.PayPal je poskytovatelem online platební služby.

24. Legální podklad pro zpracováníČl.6(1)lit. a GDPR poskytuje legální bázi schvalovacích procesů.

25. Zpracování kontrolorem v legitimním zájmu budou postoupeny třetí straně.V případě zpracování osobních dat dle č.6 l lit.F DS-GVO je náš oprávněný zájem s ohledem na naše obchody.

26. Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženyKriteriem pro uchování osobních údajů je příslušná zákonná lhůta uchování. Po uplynutí této lhůty budou odpovídající údaje vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění smlouvy a nebo k uzavření nové smlouvy.27. Právní nebo smluvní ustanovení o poskytování osobních údajů; Nutnost uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytovat osobní údaje; možné důsledky při neposkytnutí údajůChteli bychom Vás obeznámit se skutecností, že poskytování osobních dat je z cásti predepsáno zákonem (napr. danové predpisy) nebo muže vyplývat ze smluvních podmínek (napr. údaje o smluvním partnerovi). Nekdy muže pri uzavrení smlouvy nutné, aby daná osoba poskytla osobní data, která my následne musíme zpracovat. Tato konkrétní osoba musí napríklad poskytnout osobní data, pokud s ní naše spolecnost uzavírá smlouvu. Neposkytnutí osobních dat této osoby by melo za následek, že by s ní smlouva nemusela být uzavrena. Pred poskytnutím osobních dat danou osobou se tato osoba musí obrátit na nekterého z našich pracovníku. Nás pracovník v jednotlivých prípadech poucí danou osobu o tom, zda je poskytnutí osobních údaju predepsáno zákonem nebo smluvními podmínkami, nebo je-li nutné pro uzavrení smlouvy a zda je daná osoba povinna osobní data skutecne poskytnout popr. jaké následky by neposkytnutí osobních údaju melo.

28. Možnost automatizovaného rozhodnutíjako zodpovědná společnost se distancujeme od automatického rozhodování nebo profilováníToto prohlášení o ochrane osobních dat bylo vypracováno generátorem prohlášení o ochrane dat nemecké spolecnosti pro ochranu dat "DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH", která provádí audity ochrany osobních dat ve spolupráci s "Medienrechtskanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE" a která i stanoví osobu odpovednou za zpracování. Stav prohlášení o ochrane dat: 29.05.2018.