Cookies nám pomáhají při zlepšování našich služeb.Užíváním našich služeb dáváte souhlas k tomu, že používáme cookies. Další informace

Od zapalovacích desticek ke koleckum pro težký provoz – Wicke slaví 150-leté výrocí založení.


<<< zpět


pondelí, 13. Juni 2016

At už vysoce zátežová kola pro silnicní stroje, hnací, operná ci pojezdová kola pro skladištní vozidla/vozíky nebo kolové systémy pro cistící stroje – produkty spolecnosti Wicke ze Sprockhövelu si již desetileté užívají výborné povesti u velkých OEM (Original Equipment Manufacturer). Zvlášte v oblasti vysokých záteží nastavila tato stredne velká rodinná firma standardy. O to obdivuhodnejší je, že Wicke prišla k výrobe kol a kolecek spíše náhodou. Historie firmy zacala v roce 1866, kdy Ferdinand Wicke otevrel v Barmenu, dnes mestská cást Wuppertalu, stánek se zbožím. Krátce nato zahájil výrobu zážehových desticek pro detské hracky – pistole, tzv. Amorces. Až do prelomu století továrna Ferdinanda Wickeho prubežne rostla. Poté, co zakladatel firmy v roce 1903 zemrel, rozšírili jeho synové portfolio firmy: od roku 1907 se vyrábela zapalovací zarízení pro dulní lampy, v roce 1913 pribyly výbušné korky. V roce 1919 byla Wicke prodána Ottovi von Ragué, který podnik provozoval dále pod názvem Ferdinand Wicke – doklad o tom, jak se firma Wicke mezitím etablovala. Po ekonomicky težkých casech Výmarské republiky vedla válecná politika vyzbrojování NS-režimu od roku 1933 u Wicke stejne jako i v celém nemeckém hospodárství nejdríve k oživení, v prubehu druhé svetové války se však pozice dramaticky zmenila. Aby NS-režim udržel v chodu zbrojní prumysl a válecnou mašinérii, zasahoval stále více do hospodárských cyklu a procesu a omezil mimo jiné výrobu spotrebního zboží – s tvrdými dopady pro Wicke: dne 13. kvetna 1941 byl chod podniku jakožto „pro válku neduležitého“ zastaven. Až po konci války v kvetnu 1945 bylo možno zacít znovu – pokud by britské okupacní síly nezakázaly výrobu zapalovacích produktu. Nový start musel probehnout jinak. V této situaci zaznamenal Heinz Brennscheidt, který prevzal podnik v roce 1935 od svého strýce Otto von Ragué, rozhodující úspech: podarilo se mu získat výrobní zakázky od firmy Vorwerk z Wuppertalu. Soustružnickými a frézovacími pracemi s pouhými tremi pracovníky a osmi zapujcenými stroji se mu ješte v roce 1945 zdaril nový start. Objevením kol a kolecek Wicke enormne profitovala v období „Wirtschaftswunder“ (hospodárský zázrak). Rozhodující prícinou zde byla licence na výrobu zapalovacích materiálu platná od brezna 1950. Zpracování kovu - mezitím byla zrízena i malá slévárna – však bylo provozováno dále. V breznu 1951 došlo k události, která urcila další smer podniku: Wicke poprvé vyrobila na zakázku ráfek z lehkého kovu pro pneumatiky. Vedení firmy tak ihned rozpoznalo obrovský potenciál, který mela kola a kolecka prepravních systému v klícícím hospodárském zázraku a rozhodlo o zrízení vlastní výroby. Portfolio nového oddelení se plynule rozširovalo: první výrobní program v roce 1953 zahrnoval pouze jeden artikl, hliníková dvoukotoucová posuvná kola, v roce 1962 bylo již ve výrobe nekolik variant kol jak rídících kladek, tak i kozlíkových válecku. V roce 1964 nabídnul objednávkový katalog poprvé umelohmotná kolecka z polyamidu. Od roku 1970 se Klaus Schlösser zamestnán nejdríve jako odbytový manažer staral o vývojový posun. Predevším kola do težkého provozu narážely na narustající zájem trhu. Až do konce roku 1970 narostl rocní obrat úseku kol a kolecek na ca. 12 mil. DM. Další vývojový krok následoval v roce 1983, kdy se podarilo získat od spolecnosti Bayer (dnes Covestro) licenci na výrobu vysoce kvalitního polyuretanového plastu Vulkollan®. Až do konce 80. let opet neustále narustal obrat kol a kolecek pro prepravní systémy a prispíval tak k celkovému hospodárskému výsledku firmy ca. 80 procenty. Obchodní vedení, které se od roku 1898 skládalo z Heinz-Olof Brennscheidta, syna Heinze Brennscheidta a Klause Schlössera, se rozhodlo, zamerovat se výhradne na prepravní systémy. Úsek výroby zapalovacích materiálu byl v roce 1990 prodán firme WECO. Nové strategické zamerení padlo spolecne s koncem studené války. Wicke využila príležitosti ke globalizaci a zaútocila na nové trhy. Když v roce 1980 dosáhnul exportní podíl kol a kolecek kolem 25 procent, založila firma Wicke pobocky: 1993 založila v Héric na severozápade Francie Wicke France; od zacátku roku 1995 vyrábí závod v Ceské republice lité disky a výkovky pro komponenty zdvižných vozíku. Jen o tri roky pozdeji byla zahájena obchodní cinnost v Tipton Wicke UK. Další pobocky pribyly mimo jiné v Madarsku, Polsku, Beneluxu a v USA. V Cíne Wicke pusobí již od roku 1994. Prvních 120 zamestnancu vyrábelo nejdríve standardní produkty urcené na vývoz. Na prelomu století se to zmenilo. Od té doby zásobuje Wicke China díky svým již 450 zamestnancum a rozšíreným portfoliem produktu vedle svetových zákazníku i cínský trh. I ceský výrobní závod zažil velký rozvoj: Ve Slušovicích u Zlína byl v roce 2013 otevren nový výrobní závod. Speciální oblastí ceského závodu je výroba vulkanizovaných elastických gumových kol až do prumeru 950 mm a kompletne montovaných systémových komponentu pro využití pri težkých zátežích. Wicke v jubilejním roku 2016 „je to trochu kuriozní“, shrnuje Klaus Schlösser, „Když sledujete naši historii, napadne Vás, že se od roku 1866 v podstate zmenil všechno. Náš podnik dnes již není v majetku rodiny Wicke, již nesídlíme ve Wuppertal-Barmen a nevyrábíme zapalovací produkty. A prece lze najít i souvislosti: tehdy, stejne jako dnes jsme rodinou firmou pod vedením majitelu, která u všech dosažených….
<<< zpět